Fa

سوشی گوشت

سوشی گوشت

سوشی گوشت (۱۰,۰۰۰ تومان)

گوشت فیله گوساله ، سیب زمینی رشته ای ، برنج ، سس هالندیز 
برای هر نفر